top of page

Podaruj najważniejszej Ci osobie wyjątkowy prezent - voucher podarunkowy do wykorzystania na wybrany wyjazd biura podróży POLKI W PODRÓŻY. To zawsze trafiony prezent, który daje Ci gwarancję bezpiecznych zakupów najwyższej jakości usług. Oferujemy vouchery w nominałach dostosowanych do Twoich potrzeb: 100 USD, 500 USD, 1000 USD. Voucher ważny jest 24 miesiące. Podaruj prezent, który sprawi radość każdemu podróżnikowi!

1000 USD - Voucher prezentowy

1 000,00$Cena
 • Regulamin i zasady realizacji Bonów z dnia 22 listopada 2022 r.

  1. Bon wystawiany jest przez POLKI W PODRÓŻY.COM sp. z o.o., zwane dalej „Biurem”.

  2. Bon można wykorzystać przy zakupie imprez turystycznych realizowanych przez Biuro.

  3. Data ważności Bonu to: 24 miesiące od dnia wskazanego na Bonie. Bon pomniejsza kwotę do zapłaty na umowie.

  4. Bon można wykorzystać w okresie wskazanym w punkcie poprzedzającym, co oznacza że na ten okres musi przypadać cały czas trwania imprezy turystycznej, dla której Bon został zrealizowany.

  5. Bon niewykorzystany w terminie jego ważności, po jego upływie traci ważność.

  6. Po upływie wskazanego na Bonie terminu ważności posiadaczowi nie przysługuje żadne roszczenie pieniężne w stosunku do Biura.

  7. Bon może być przeznaczony na pokrycie zaliczki lub ceny imprezy turystycznej.

  8. Bon ma formę elektroniczną.

  9. Bon  wystawiany jest na okaziciela i nie można go odstępować innym osobom.

  10. Całkowita lub częściowa zamiana Bonu na środki pieniężne nie jest możliwa.

  11. Do jednej rezerwacji może być wykorzystany więcej niż jeden Bon, ale jednym Bonem można opłacić tylko jedną rezerwację. Bon można dodać do zakupionej wcześniej imprezy turystycznej.

  12. Jeżeli wybrana impreza turystyczna będzie tańsza niż wartość wyrażona Bonem, różnica powstała w cenie nie będzie zwracana.

  13. Jeżeli wybrana impreza turystyczna będzie droższa niż wartość wyrażona Bonem, Klient może dopłacić różnicę w dowolny, dostępny u Organizatora sposób.

  14. Bon może być realizowany wyłącznie w Biurze.

  15. Realizacja Bonu następuje poprzez podanie kodu Bonu przedstawicielowi Biura w momencie dokonywania opłaty tytułem imprezy turystycznej. Wprowadzenie kodu Bonu do rezerwacji skutkuje zmianą statusu Bonu na wykorzystany.

  16. W przypadku utraty Bonu, duplikaty nie będą wydawane.

  17. Ryzyko przypadkowej utraty przechodzi na Posiadacza Bonu (Nabywcę) z chwilą jego przesłania.

  18. Bon nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Biura.

 • Uwaga!
  Przy płatności online przez sklep internetowy doliczane jest 4% opłaty podatkowej, aby tego uniknąć wystarczy zapłacić przelewem bezpośrednio na nasz numer konta. Skontaktuj się z nami w razie pytań!

bottom of page